Hydraulische effecten van maatregelen bovenrivierengebied: PKB-studie deelrapport B