Vraagstukken theoretische mechanica met uitvoerige aanwijzingen voor de oplossing II: Beweging van vaste lichamen en stelsels van vaste lichamen