Invloed van in lengterichting geïntregeerde effecten op tijdsafhankelijke dispersiekoëfficiënt