Methode voor de bepaling van overige effecten: PKB-studie deelrapport C