Een algoritme voor het prijzen van Amerikaanse opties met behulp van regressie- en variantie reductietechnieken