Het aanpassen van het zeekadesysteem van EECV aan een gecombineerde overslag van ijzererts en steenkool (summary)