Rekenen aan levensduurkosten bij lage discontovoeten