Het Meergeneratiehuis: Een woonvorm met een multigenerationeel sociaal bewonersnetwerk