Modelleren van mobiliteitsbeprijzing met meerdere actoren