Duwvaartsluizen in de Philipsdam: Akoestisch debietmeten