De berekening van hydrodynamische coëfficiënten met programma i 3671