Analyse bodembemonstering Pannerdensch Kanaal 1989: Verslag bureaustudie