De validatie van een rekenmodel voor het ontwerpen van afsluitwerken