Morfologisch model Westerschelde: Verkennende studie naar operationalisering