Duwvaartsluizen in de Philipsdam: Voorstel besturingsonderzoek