Vergelijking van het CO2-stripproces (DSM) met het NH3-stripproces voor de bereiding van ureum