Jaarverslag 1963 van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation - NSP - Wageningen