Randvoorwaarden voor het inzetten van baggerwerktuigen