Schelde-Rijnverbinding, deel II: Speciebergingen Molenplaat