Het proces van probleemoplossen. Een literatuurstudie