Overlegstructuur onderwijs (1983): College van Bestuur (CvB)