Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota: Het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust