Golfaspecten m.b.t. vermoeiing van open steenasfalt