Spreidingen in de wrijvingseigenschappen van grond in een boezemkade (Starrevaart)