Beschrijving van de natuurrandvoorwaarden, van belang voor een probabilistisch ontwerp van een waterkering aan het Friese wad