Morfologie van de Midden-Waal zonder en met baggeren: Toetsing van voorspellingsmethoden met ArcView