Sociaal veilig ontwerpen - Checklist ten behoeve van het ontwikkelen en toetsen van (plannen voor) de gebouwde omgeving