Meetrapport WASH metingen aan de RP-99 van de KLPD