Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, voortgangsrapporten