De afstand tussen ongewortelde fylogenetische bomen