Resultaten van de driepunts buigproeven, Tussenrapportage afstudeerproject, Tussenrapportage afstudeerproject