De invloed van de trekkracht op het debiet en de diameter bij het spinnen van glasdraden