Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIX, deel 4): Schaalonderzoek variatie vertikale schaal: resultaten proef T172