Stormvloedkering Oosterschelde: Stabiliteit negatieve overlap voor situaties met pijlerinvloed