Water tegen de dijk 1993: De toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993