Een vergelijking van enige benaderingen van het glijvakprobleem