Het binnenvaren van een duweendheid in een relatief nauwe sluis