Hospital planning process redesign from a customer-centric perspective - Herontwerp van een ziekenhuis planning proces, vanuit een klant-gericht perspectief