Evaluatie van relationele databasepaketten dQuery en Paradox t.a.v. de geschiktheid voor het implementeren van I/R-datamodellen (summary)