Berekening van stroming in een getijrivier: Het homogene model