De wiskunde in de branding: De wisselingen in de waardering van de wiskunde, in het bijzonder in de afgelopen halve eeuw