Een onderzoek naar de toekomstige behoefte op het gebied