Meting van getij en freatische lijn . Open taludbekleding; bundeling van huidige kennis