Onderzoeksproject gerobotiseerd lassen in de scheepsbouw in Nederland