Eenige mededeelingen omtrent inrichtingen ter bestudeering van den scheepsweerstand en de werking der voortstuwers