Evenwichten in de stelsels ijzer-koolstof-zuurstof en ijzer-waterstof-zuurstof