Bouwconstructieve analyse van naoorlogse meergezinshuizen in de non-profit huursector 1964-1965