Verloop van de waterstanden gedurende de sluiting van de compartimenteringsdammen