Vooronderzoek naar de verspreiding van verontreinigingen, als gevolg van een lozing in stagnant water