Oceanografische omstandigheden in het zeegebied nabij Texel